Виплата та депонування зарплати в 1С:Бухгалтерія для України 2.0

В конфігурації 1C8:Бухгалтерія для України редакція 2.0 документ “Відомість на виплату зарплати” замінили на документи Відомості в банк” для безготівкового розрахунку на зарплатні картки співробітників і “Відомості в касу” для видачі зарплати готівковими коштами.Виплата зарплати в 1С БУ 2.0

Виплата зарплати через банк

Для виплати зарплати через банк необхідно перейти в розділ “Зарплата і кадри / Виплата зарплати / Відомості в банк і скористатися кнопкою “Створити”.

У відкритому документі “Відомість в банк” необхідно заповнити наступні поля:

Відомість на виплату ЗП в 1С БУ 2.0

Щоб вибрати вид виплат для заповнення документа необхідно праворуч від реквізиту “Виплачувати” натиснути на кнопку “Вибрати зі списку” (стрілка вниз) і далі внизу списку натиснути на гіперпосилання “Показати всі“.

Відомість на виплату ЗП через банк 1С БУ 2.0

У довіднику “Види виплат” існують зумовлені види виплат:

Крім перерахованих видів виплат користувач може самостійно створити в довіднику “Види виплат” виплати, які, умовно можна назвати міжрозрахунковими- це виплати по конкретним нарахуванням (наприклад “Разова премія“).

Для виплати зарплати через банк для співробітників повинні бути задані особові рахунки, на які перераховується зарплата. Ці рахунки вказуються в картці фізичної особи в розділі “Особові рахунки співробітників за зарплатними проектами“. При цьому з одним банком може бути укладено декілька договорів.

При заповненні відомості в банк заповнення сумами виплат можливе як за окремим зарплатним проектом, так і без урахування проекту (за всіма особовими рахунками співробітників).

4

5

На підставі такої відомості можна ввести документ “Списання з банківського рахунку” і зареєструвати виплату відразу по всім співробітникам, що є в документі.

Виплата зарплати через касу

Для виплати зарплати через касу необхідно перейти в розділ “Зарплата і кадри / Виплата зарплати / Відомості в касу” і скористатися кнопкою “Створити“.

У відкритому документі “Відомість в касу” в шапці необхідно заповнити наступні поля:

Відомість виплати заробітної плати 1С БУ 2,0

На підставі такої відомості можна ввести документ “Видатковий касовий ордер” і зареєструвати виплату відразу по всім співробітникам, що є в документі.

Конфігурація 1С8:Бухгалтерія для України 2.0 дозволяє сформувати комплект видаткових ордерів для виплати заробітної плати окремо по кожному співробітнику за допомогою обробки “Виплата зарплати видатковими ордерами“. Щоб скористатися обробкою необхідно перейти в розділ “Зарплата і кадри / Сервіс / Виплата зарплати видатковими ордерами”.

7

8

У формі обробки слід вказати платіжну відомість, заповнити статтю руху грошових коштів і дату формування касових ордерів. У табличній частині обробки слід зазначити співробітників, для яких будуть формуватися видаткові касові ордери. Комплект видаткових касових ордерів формується автоматично натисненням на кнопку “Створити документи“. Для проведення цих касових ордерів слід натиснути на кнопку “Провести документи”.

Депонування, виплата та списання депонента

Невиплачена вчасно заробітна плата може бути депонована. Для реєстрації цього факту призначений документ “Депонування зарплати“. Щоб створити документ необхідно перейти в розділ “Зарплата і кадри / Виплата зарплати / Депонування і скористатися кнопкою “Створити” або створити з документа “Відомість в касу” за допомогою кнопки “Створити на підставі“.

Депонування ЗП в 1С БУ 2.0

Дані можуть бути заповнені автоматично по кнопці “Заповнити” по залишках не виданої заробітної плати. Документ при проведенні також формує проводки по відображенню депонування в бухгалтерському обліку. З документа можна сформувати друковану форму реєстру депонованих сум.

При обліку депонованої заробітної плати слід дотримуватися такої схеми:

  1. Спочатку вводиться документ “Відомість в касу“.
  2. Якщо виплата здійснюється окремими касовими ордерами, то формуються ордера по співробітниках, які отримали зарплату.
  3. На підставі відомості вводиться документ “Депонування зарплати“. У документі слід залишити тільки тих співробітників, які не отримали заробітну плату.
  4. Після цього на підставі документа “Відомість в касу” можна ввести видатковий касовий ордер на виплату за відомістю.

Для виплати депонента оформляється документ “Відомість в касу” або “Відомість в банк” з видом виплати “Депоненти“.

Депоненти в 1С БУ 2.0

Таким чином здійснюється виплата нарахованої заробітної плати в 1С8:Бухгалтерія для України редакція 2.0 через банківські рахунки працівників або готівкою через касу підприємства.

Залишити коментар

avatar
wpDiscuz